NDW

In Nederland wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit. De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) levert hier een unieke bijdrage aan. Dankzij NDW komen verkeersgegevens completer en actueler beschikbaar. 

Binnen NDW werken verschillende overheden intensief samen aan de ontwikkeling van de databank en aan een effectieve inzet van deze gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie. Hierdoor kan de weggebruiker voor en tijdens de reis beter geïnformeerd worden en kunnen de wegbeheerders de doorstroming op het wegennetwerk optimaliseren.

De actuele verkeersgegevens over zo’n 5.500 km wegennet zijn opgenomen in de NDW databank. Iedere minuut worden de gegevens van 20.000 meetlocaties verwerkt. Naast de actuele verkeersgegevens zijn ook filemeldingen, wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen in de databank opgenomen. 

NDW gegevens komen steeds meer ter beschikking van de weggebruikers via app’s, navigatiesystemen, verkeersinformatie op de radio en websites die NDW als bron gebruiken. Ook de verkeerscentrales van de wegbeheerders zijn aangesloten op de databank. 

Voor de TRX wordt een selectie gemaakt uit de databank: de minuutgegevens van het aantal vrachtauto’s dat passeert bij een groot aantal representatieve meetpunten. Deze gegevens worden in de dagcijfers verwerkt.

 


NDW
Postbus 24016
3502 MA Utrecht
030-2806683
www.ndw.nu
Partners: