Panteia/NEA

Panteia/NEA is een onafhankelijk en toonaangevend kennisinstituut dat onderzoek uitvoert, adviseert, opleidingen verzorgt en visie ontwikkelt op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek. Panteia/NEA doet dat vanuit inhoudelijke kennis, vaardigheden en kwaliteit en op basis van sterke (inter)nationale netwerken bij zowel overheden, bedrijfsleven als brancheorganisaties. 

De activiteiten van Panteia/NEA beslaan een breed werkterrein van economische en sociale aspecten op het gebied van zowel personen- als goederenvervoer en alle vervoersmodaliteiten.
Panteia/NEA heeft naast de joint venture met Significance in Nederland ook joint ventures in China, Turkije en Kazachstan, alsmede een belang in het Institute of Transport and Communications (ITC) in Bulgarije.

Onderzoek en consultancy
De diensten van Panteia/NEA zijn gebaseerd op kennis, ervaring, netwerken en unieke en gedetailleerde gegevensbestanden die betrekking hebben op diverse markten. Panteia/NEA is expert op het gebied van modellen en evaluatie van (inter)nationale vervoersstromen (waaronder simulatie, scenariobouw en economische impactstudies).

Een belangrijke basis van het werk van Panteia/NEA wordt dan ook reeds lang gevormd door modellen op het gebied van:
  • (inter)nationaal personenvervoer
  • (inter)nationaal goederenvervoer
  • kosten- en rentabiliteitsonderzoeken ten behoeve van de vervoersector
  • Binnenlandse en buitenlandse klanten contracteren Panteia/NEA om onderzoek uit te voeren naar en advies uit te brengen over haalbaarheid en economische effecten van infrastructuur, logistieke en fysieke distributie en vraagstukken met betrekking tot de inrichting van het personenvervoer. Panteia/NEA brengt trends scherp in kaart, draagt bij aan integrale oplossingen en participeert actief in de transportdialoog, bijvoorbeeld door de organisatie van handelsmissies en evenementen in binnen- en buitenland. Panteia/NEA licht bedrijven uit de vervoersector door en adviseert op bedrijfseconomisch en organisatorisch vlak. Verder assisteert en adviseert Panteia/NEA overheden bij de ontwikkeling en implementatie van onder andere het transportbeleid en de opbrengstontwikkeling in het openbaar vervoer.
Trainingen
Panteia/NEA heeft jarenlange ervaring met transportgerelateerde trainingen. Deze beslaan een breed scala aan activiteiten, van de ontwikkeling van cursusmateriaal en case studies tot inventarisatie van trainingbehoeften en institutionele versterking. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van train-the-trainer programma’s.

Klanten en medewerkers
Onze klantenkring bestaat uit nationale, regionale en lokale overheden en organisaties, Europese Commissie, multilaterale organisaties, (inter)nationale brancheorganisaties en de private sector.

Panteia/NEA staf bestaat uit transport- en bedrijfseconomen, econometristen, verkeerskundigen, juristen en trainers; in totaal zo’n 70 ervaren en gemotiveerde medewerkers.


Panteia / NEA
Postbus 7001
2701 AA  Zoetermeer
079-3222221
nea.panteia.nl
Partners: