Vragen over de index

De Transportindex (TRX) is de dagelijkse graadmeter van de Nederlandse transportsector. Op deze pagina een overzicht van vragen over de opzet en samenstelling van de index.

1.Over welke modaliteiten gaat de TRX?
De TRX heeft betrekking op de de modaliteiten: wegvervoer, zeevaart en binnenvaart.
De modaliteiten luchtvracht en spoorvervoer zijn op dit moment geen onderdeel van de index. De mogelijkheid bestaat dat de index op een later moment alsnog met die modaliteiten wordt verrijkt.

2. Waar komt de data vandaan?
De data is afkomstig van de deelnemende partijen aan de Transportindex:
Wegvervoer: NDW en Teleroute
Binnenvaart: Koninklijke Dirkzwager
Zeevaart: Koninklijke Dirkzwager

3. Wat wordt gemeten?
Wegvervoer: (NDW) het aantal passages van vrachtvervoer over een selectie van meetlussen op het rijkswegennetwerk.

(Teleroute) het aantal transacties.
 
Binnenvaart: 
De volgende bewegingen worden geselecteerd:
 Kreekraksluizen
 Rijn (Lobith)
 Volkeraksluizen
 Amsterdam-Rijnkanaal (t.h.v. Amsterdam)
 IJsselmeer (t.h.v. Almere, scheepvaartverkeer tussen Noord-Nederland en Amsterdam)
 Opgang IJssel (t.h.v. Arnhem)
 Opgang Lek (t.h.v. Lekkerkerk)
 Beneden Merwede (t.h.v. Sliedrecht)

Zeevaart:
Zeeschepen die de havens van Amsterdam en Rotterdam binnenlopen en verlaten.

4. Wat is de weging tussen de modaliteiten?
Wegvervoer:  47% 
Binnenvaart: 19%
Zeevaart: 34%
Deze weging is op basis van analyse van Panteia/NEA samengesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd.

5. Waarom is gekozen voor een gewogen gemiddelde?
De feitelijke dagcijfers geven een zeer volatiele lijn weer. Dat komt omdat in de weekenden veel minder transport plaats vindt. Dit is ondervangen door iedere dag de indexcijfers van de voorgaande 7 dagen op te tellen en door 7 te delen. Door deze berekening toe te passen is het weekendeffect ondervangen en wordt een rustigere lijn weergegeven, die meer inzicht geeft.

In deze grafieken (periode 1/6/11 - 1/6/12) zijn zowel het gemiddelde als de feitelijke dagcijfers weergegeven.

6. Hoe wordt de kwaliteit van de weging geborgd?
De indexdata wordt dagelijks verzameld bij Panteia/NEA. Zij stellen de index op en distribueren deze dagelijks via de website.

7. Wat kost toegang tot de transportindex?
Registratie op de website transportindex is kosteloos. 

8. Hoe kan ik adverteren?
Neem contact op met de salesafdeling

Partners: