Uitleg over de Transportindex

Transport is de bloedsomloop van de economie. Transport maakt dat fabrieken produceren, vult winkels, en brengt ons eten, en nog zoveel meer, dagelijks onder handbereik. De relatie tussen transport en onze economische welvaart is één op één. Gaat het beter met de economie, dan rijden er meer vrachtwagens en treinen, en meren er meer schepen aan. Gaat het slechter, dan wordt het stiller op de weg en op het water.

Conjunctuur
Eigenlijk zouden we allemaal graag willen weten hoe het nu loopt met die conjunctuurgolven. Transportbedrijven willen dat weten, om zich voor te bereiden op capaciteitsuitbreidingen of, indien echt nodig, inkrimpingen. Verladers die vervoer moeten inkopen willen het weten. Iedereen, die zich wil voorbereiden op prijsfluctuaties, vraag- of aanbodschommelingen of gewoon, op slechte of goede tijden in de markt. Ondernemers varen vaak op de conjunctuurindicatoren van bijvoorbeeld statistische bureaus. Die kunnen nauwkeurig zijn, vooral in de weergave van het recente verleden. Economische groeicijfers zijn, als ze worden gepubliceerd, vaak al een paar maanden oud. Ze gaan bijvoorbeeld over het vorige kwartaal.

Datastromen infrastructuur
Dat kan anders. Want in de transportsector wordt tegenwoordig overal dagelijks op digitale wijze vervoer en vracht gemeten. Vrachtwagens worden geregisteerd via meetlussen in de weg. Schepen die in de havens afmeren, binnenvaartschepen die transponders aan hebben staan, het wordt allemaal gezien en opgeslagen. Die enorme stromen data worden gebruikt door de instanties die ze registreren. De makers van de Transportindex hebben verder gedacht. Door deze datastromen te combineren en te standariseren, kan je er wat anders mee. Ze worden een zeer betrouwbare indicator voor de economische activiteit in de hele transportsector. En daarmee voor de hele economie. We namen alle meest recente data die beschikbaar komen - en dat zijn gegevens van gisteren - en die maakten we tot een index. De transportindex.

TRX
TRX is een unieke index. Een beetje vergelijkbaar met een beursindex, zoals de AEX of Dow Jones. Hij wordt gemaakt op basis van de meest actuele gegevens, en van heel veel gegevens. Over vrachtvervoersbewegingen in alle hoeken van de Nederlandse economie. Elke dag verandert het cijfer, en over een langere periode beweegt de index mee op de golf van de economie. Heel verklaarbaar. Het mooie is dat er tot nu toe geen cijferreeks, geen grafiek is die zo actueel de economische activiteit weergeeft. De TRX gaat over gisteren, eigenlijk vandaag. En daarmee eigenlijk ook over morgen. Is de index vandaag lager dan gisteren, dan weet je dat er minder vrachtvervoer was. Eén zo’n dag zegt niet zoveel; maar is de trend deze week hoger dan die van vorige week, of deze maand hoger dan die van vorige maand, dan weet je dat het transport in de lift zit. De transportindex wordt samengesteld door een aantal partijen in het hart van de Nederlandse transportsector.

Bekijk ook de vragen over de index.

Partners: