Index comité

Index comité
De Transportindex heeft een index comité. Het index comité staat de ontwikkelaars van de transportindex bij met advies en raad over de opzet en de samenstelling van de index. Het index comité draagt inhoudelijk geen verantwoordelijkheid voor de Transportindex. Tweemaal per jaar komt het indexc omité samen met de ontwikkelaars van de transportindex.

Doel van de index
Transport is de bloedsomloop van de economie. Transport maakt dat fabrieken produceren, vult winkels, en brengt ons eten, en nog zoveel meer, dagelijks onder handbereik. De relatie tussen transport en onze economische welvaart is één op één. Gaat het beter met de economie, dan rijden er meer vrachtwagens en treinen, en meren er meer schepen aan. Gaat het slechter, dan wordt het stiller op de weg en op het water.

In de transportsector wordt steeds meer  realtime en op digitale wijze vervoer en vracht gemeten. Vrachtwagens worden geregistreerd via meetlussen in de weg. Schepen die in de havens afmeren, binnenvaartschepen die transponders aan hebben staan, het wordt allemaal gezien en opgeslagen. 

De transportindex meet deze data continu en vertaalt die in een dagelijkse index. Elke dag verandert het cijfer, en over een langere periode beweegt de index mee op de golf van de economie. Door dit structureel te registeren, ofwel “thermometeren”, kunnen we zien hoe de transportsector er vandaag voorstaat in vergelijking met eerdere perioden.

Deze index geeft een belangrijke bijdrage aan het inzichtelijk maken van de economische activiteit in Nederland. Met name de frequentie en actualiteit van de index maken deze tot een een indicator van de economische activiteit op transportgebied.

Index comité Transportindex,

Prof. dr. F.A.G. den Butter
Drs. B.W. van der Kaaij
Dr.ir. C.J. de Blois

Prof. dr. F.A.G. den Butter
Frank den Butter is sinds 1988 hoogleraar algemene economie aan de Vrije Universiteit. Voor zijn komst naar de VU was hij van 1973-1988 werkzaam bij De Nederlandsche Bank N.V. Hij heeft veel over tijdreeksanalyse gepubliceerd en was betrokken bij het samenstellen van verschillende indicatoren. 

Drs. B.W. van der Kaaij
Boudewijn van der Kaaij is verbonden aan NYSE Euronext en is Index specialist.

Dr.ir. C.J. de Blois
Chris de Blois is verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)


Prof. dr. F.A.G. den Butter


Drs. B.W. van der Kaaij
Partners: